Vidíme svět jinak Moderní monitorovací
technologie

Ukázky

Letecký kombinovaný záznam (3 spektra)

Viditelné spektrum, infračervené spektrum, tepelné spektrum. Snímek nám dokumentuje znehodnocení pudy a podloží, vlivem úniku kerosinu a odhaluje podzemní chodby a rozvody. Lokalita - průmyslová zóna, dřívější vojenský areál.

 

Letecký záznam v termospektru

Analýzou termosnímků získáme tyto základní informace:

  • potvrzení informací získaných vegetativní metodou, jejich doplnění a upřesnění
  • na dvou místech byly objeveny základy staveb
  • podél potrubního kolektoru vede ješte kabelový rozvod
 

Komplexní GEOtechnická informovanost

Komplexní technická informovanost a analýza technického stavu pozemků určených k výstavbě

Detekce a mapování spodních vod, dutin, sesuvných oblastí, archeologických nalezišť, míst se zvýšenou kumulací vlhkosti-podmáčených oblastí, černých skládek, nestabilních oblastí hrozící půdními sesuvy, starých základů budov, kontaminované plochy – plánování sanačních prácí, dále detekce skalnatých útvarů, podzemních produktovodů, kabelových rozvodů a mnoho jiného….

Informovanost o přesné rozloze a poloze detekovaných anomálií. Neocenitelné z pohledu projekčních – přípravných prací a při plánování samotné výstavby.

 

Liniové přelety

Snímek nám dokumentuje stav izolací na tepelných rozvodech při kontrolním liniovém letu. Všimněme si rozdílných teplot na určitých místech, kde dochází k únikům tepla, popř. chemických látek.

 

Detekce průmyslových rozvodů

Detekce podzemních průmyslových rozvodů – mapování inženýrských sítí

Monitoring a detekce nezakreslených případně nepřesně zakreslených podzemních rozvodů.

Přesné zmapování skutečného výskytu inženýrských sítí.

 

Geotechnická revize výstavby

  • multispektrální analýza technického stavu zemních konstrukcí a vrstev
  • geotechnická analýza – revize technického stavu silnic a dálnic

Komplexní informovanost o technickém stavu výstavby - revize dálničních a silničních úseků.

Jednotlivé body analýz jsou zaměřovány především na jakékoli nehomogenity zemních konstrukcí a vrstev, zejména násypů, vozovkových vrstev včetně mostů s detekcí cizorodých těles v těchto konstrukcí, poruch stavebních konstrukcí, výskytu trhlin, dutin nebo málo zhutnělých oblastí, dále lokalit se zvýšenou kumulací vlhkosti a jiné.....

 

Reference výběr

 
Copyright © 2024 Air Vision Technology, s.r.o.

© redakční systém Kompletweb, © design Neofema s.r.o.